Visit Jotunheimen | Turistinformasjonen i Lom

TypeTuristinformasjon

Bergomsvegen 17, 2686, Lom

Sjekk tilgjengelighet forVisit Jotunheimen | Turistinformasjonen i Lom (Åpnes i et nytt vindu)

+ 47 61212990

Lurar du på noko? Stikk innom turistinformasjonen i Lom.
  • Lurar du på noko? Stikk innom turistinformasjonen i Lom.
  • Product Image
  • Product Image
  • Product Image
  • Turistinformasjonen i Lom ligg i Coop-bygget midt i sentrum.

Om

Velkomen til turistinformasjonen i Lom nasjonalparklandsby!

Visit Jotunheimen er reisemålselskapet for Jotunheimen, Lom og omland. Lom sentrum har status som nasjonalparklandsby og er ein naturleg innfallsport til nasjonalparkane Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen.

Turistinformasjonen i Lom finn du frå sommaren 2020 i nyoppussa lokalar på «Nilsbue», ved rundkøyringa midt i Lom sentrum. Her får du nyttig informasjon om aktivitetar, arrangement, overnatting, servering og handel i og rundt Lom og Jotunheimen. Turistinformasjonen er ope på kvardagar heile året, med ekstra bemanning og helgeope i juni, juli og august. 

Vi er også tilgjengeleg på e-post og telefon.


Kontakt oss:
Visit Jotunheimen
info@visitjotunheimen.no
+47 61 21 29 90

Adresse:
Bergomsvegen 17, 2686 Lom

Kart

Opningstider

* Ope kvar dag gjennom sommaren.

Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon:
info@visitjotunheimen.no
+47 61 21 29 90