Topptur på ski: Veslfjelltinden (2157 m.o.h.)

TypeTopptur vinter

2686, Lom

+4761212990

Product Image
  • Product Image
  • Product Image
  • Product Image

Om

TOPPTUR TIL VESLFJELLTINDEN (2157 m.o.h.) – Enkelt skifjell med høve til brattkøyring

Beste utgangspunkt: Geitsetre i Leirdalen
Høgdeforskjell: Ca. 1160 meter
Tid:  5–7 timer, hvorav ca. ½ time retur
Ver obs på: Skredfare frå Veslfjelltinden sin nordvegg, samt Skagsnebbs nordrenne
Utstyr: Normalt toppturutstyr. Breutstyr må vurderes
Anbefalt skiutstyr: Fjelltelemark, randonnée, snowboard og fjellski
Klassifisering:
Opp: Enkel
Ned: Enkel
Vegval: Logisk
Brattaste parti: 30°

Kryss elva Leira ved Geitbrua, og følg det ca. 25 grader bratte terrenget oppover. Området mellom Hurra og moreneryggen på venstre side er normalt lettgått. Over Hurrbrean må du sjå opp for eit sprekkområde midt på breen, der passering på sørsida normalt vil vere det sikraste. Den enklaste og mest vanlege bestigninga er å følgje breen heilt til bandet mot Hurrbreatinden, og gå det slake terrenget til topps. Eit anna alternativ er å gå Hurrbrean inn mellom toppen og Loftet, og deretter følgje den bratte ryggen til topps frå nord. Ver oppmerksam på at dette alternativet er meir skredeksponert frå Veslfjelltindens nordside. 

Nedkøyring same veg som bestigning, der det er viktig å unngå sprekkområdet midt på Hurrbrean. Veslfjelltinden er et fjell som kan køyrast på fleire sider. For skiklatrarar og brattkøyringsentusiaster er det populært å bestige/køyre renna på fjellets sørside. Denne er ca. 45 grader på det brattaste. Toppen er og populær som rundtur med start frå Jotunheimen Fjellstue, via toppen av Loftet og deretter klyver over til Veslfjelltinden på eit bratt snøfelt. Deretter nedkøyring på ski over Hurrbrean ned til Geitsetre. Dette er eit alternativ som er like flott båe vegar, og som gjev omtrent like mange høgdemeter.

VIKTIG INFORMASJON
Kryssing av elv: Om våren vert elva Leira kryssa av mange, ofte på små område der det ligg att snø. Snøsituasjonen nede i dalen varierar frå år til år, og det er difor uvisst kor lenge dette er forsvarleg. Det er viktig å gjere grundige vurderingar før du kryssar eit snøfelt over elva. Er du i tvil, vil ein omveg vere beste alternativ.

Parkering: Skagsnebb, Bakarste Skagsnebb, Veslbreatinden, Storbreahøe og Veslfjelltinden er turar som startar ved Geitsetre, og kryssing over Geitbrua. Geitsetre ligg ca. 5 km inn i Leirdalen etter avkøyring frå riksvei 55. Det er normalt greit å parkere på vegskuldra og naturlege «lommar» i terrenget.

Meir info? Alle turbeskrivingar frå Leirdalen er skreve av Per-Arne Andersen, og er henta frå boka «På tur – Leirvassbu». Kart med inntegna ruter kan kjøpast på Leirvassbu.

Kart

Veibeskrivelse