Topptur på ski: Bukkehøe (2314 m.o.h.) frå Leirdalen

TypeTopptur vinter

Leirdalsvegen, 2687, Bøverdalen

+4761212990

Product Image
  • Product Image
  • Product Image
  • Kjell Nyøygard
  • Product Image
  • Product Image

Om

Bukkehøe (2314 moh.) ligg omkransa av brear sørvest for Galdhøpiggen - med Tverråbrean mot aust og Illåbrean sør. Her får du 1300 høgdemeter å nyte på tur ned - og kan skli heilt ned att til bilen. 

Beste utgangspunkt: Geitsetre i Leirdalen
Høgdeforskjell: Ca. 1310 meter
Antatt tidsbruk: 6–8 timer, inkludert ½–1 time retur
Ver obs på: Tidvis overhengande toppskavl
Utstyr: Normalt toppturutstyr + skarejern. Isøks, stegjern og breutstyr er normalt ikkje påkrevd.
Anbefalt skiutstyr: Fjelltelemark, randonnée, snowboard og fjellski.
Vegval: Vurderings- og navigasjonskrevande i dårleg sikt
Bratteste parti: 30° ved valg av normalruta

Turen til Bukkehøe startar ved Geitsetre, kor du følger stien eller snøfelta oppover langs Ytre Illåe si sørside. Du går altså oppover i terrenget på motsatt side av Hurrbrean (på di venstre side når du står vendt innover Leirdalen mot Leirvassbu). Deretter siktar du deg inn på ryggen nord for Sauhøe. Ryggen rundast og du skrår nedover mot Søre Illåe for å krysse denne. Den mest behagelige bestigninga får du ved å følge terrenget sine slake liner opp Skardbakken, og deretter setter kursen mot ryggformasjonen som er merka med "Tunga" på kartet. Oppover tunga er det 25–30 grader bratt og tidvis dårleg snødekning, men det er normalt ikkje noko problem å navigere seg på ski opp mellom steinane.

Deretter følger du ryggen/breen enkelt til topps. Dersom det ikkje let seg gjere å gå opp Tunga på ski, vil det være ein fordel å traversere på nedsida av Tunga i retning moreneryggane nedanfor breen, og heller gå opp langs den fyrste av desse. Deretter følger du breen oppover og toppen kan bestigast enkelt frå nord. 

Eit anna alternativ er å gjere heile bestigninga langs moreneryggane nedanfor brefallet, der terrenget er ca. 35 grader bratt. Nedkjøring velgast primært samme veg som opp, men fjellet byr på fleire alternativ. Den bratte skikøyringa langs moreneryggane ned til Søre Illåe har ofte gode snøforhald. Bukkehøe er ein av fleire flotte fjell som det er mogleg å kombinere med ei høgrute mellom Geitsetre og Leirvassbu.

VIKTIG INFORMASJON
Parkering: Skagsnebb, Bakarste Skagsnebb, Veslbreatinden, Storbreahøe og Veslfjelltinden er turar som startar ved Geitsetre, og kryssing over Geitbrua. Geitsetre ligg ca. 5 km inn i Leirdalen etter avkøyring frå riksvei 55. Det er normalt greit å parkere på vegskuldra og naturlege «lommar» i terrenget.

Meir info? Alle turbeskrivingar frå Leirdalen er skreve av Per-Arne Andersen, og er henta frå boka «På tur – Leirvassbu». Kart med inntegna ruter kan kjøpast på Leirvassbu.

Kart

Veibeskrivelse

Opningstider

* Topptur-sesongen byrjar vanlegvis i mars/april og varar gjerne ut mai og kanskje eit stykkje ut i juni om snøforhalda held. Variasjonar frå år til år er naturleg.

Visit Jotunheimen AS | Bergomsvegen 17, 2686 Lom | Org.nr. 915 613 020 | +47 612 12 990 | info@visitjotunheimen.no