Lom bryggeri | Mikrobryggeri og pub i Lom

TypeBar/pub

Liavegen 367, 2686, Lom

Sjekk tilgjengelighet forLom bryggeri | Mikrobryggeri og pub i Lom (Åpnes i et nytt vindu)

+47 958 44 455

Lom bryggeri produserer lokalt øl under merkevara "Lomb".
  • Lom bryggeri produserer lokalt øl under merkevara "Lomb".
  • Product Image
  • Produksjonslokala til mikrobryggeriet Lom bryggeri ligg i Lom.
  • Produksjonslokala til mikrobryggeriet Lom bryggeri ligg i Lom.
  • Product Image
  • Lom bryggeri
  • Lom bryggeri bruker lokalt korn i sine ølsorter.

Om

Lom bryggeri produserer øl under merkevara Lomb. Det er dei to initiativtakarane Olav Grjotheim og Ola Gjeilo som står bak mikrobryggjeriet som vart etablert i 2016.

Frå fyrste stund har det vore stor etterspurnad etter ølet, og karane jobbar på spreng for å klare å produsere nok. Per dags dato har dei 11 sortar øl på marknaden, kor alle er lagerøl. Dei seier at hemmelegheita er at dei lager øl som ikkje er så ekstremt, slik at ein stor del av befolkninga likar det.

Lom og Gudbrandsdalen har lange tradisjonar med ølbrygging, og det låg mykje prestisje i å servere godt øl før i tida. Lom bryggeri held på tradisjonar og har som målsetjing å lage øl med så stor lokal tilknyting som mogleg. Difor brukar dei lokale råvarer så langt det let seg gjere.

Produksjonen:
Produksjonslokalet som ein gong var ein alminneleg låve på garden Grjotheim i Lia, blir no nytta til produksjon, tapping og lager for 70.000 liter øl i året. Lomb-ølet blir distribuert over store delar av landet, og du får mellom anna kjøpt det i Gulating sine butikkar og mange daglegvare- og spesialbutikkar.

Her i Gudbrandsdalen og indre delar av Sogn har mange av Coop-butikkane og tatt inn ølet for sal. Dessutan får du det servert på dei aller fleste serveringsstadene i området, samt fjellhyttene i Jotunheimen.

Namnet  «Lomb»:
LOMB var brukt som skrivemåten på Lom i dansketida frå 1500-talet og fram til landsmålet og nynorsken overtok på 1800-talet. Prestane og andre embetsmenn skreiv slik dei oppfatta uttala til bygdafolket. Lom kjem av Lo'om, som betyr gras-slettene ved vatnet.

Ølsmaking:
Om du ynskjer å høyre meir om det lokale ølet og historia til Lom bryggeri, arrangerer bedrifta både ølsmaking og historieforteljing for vener, tilsette, kollegaer eller andre på bryggeriet i Grjotheim i Lom. Som del av dette blir det servert 4 sorter á 0,25 l. 18 års aldersgrense.

Bryggeripub:
Bryggeripuben i Grjotheim ligg på det som før var låvebrua. Her får du dei fleste sortane til bryggeriet på tapp med god innsikt til bryggerilokala. På bryggeripuben har dei jevnlege arrangement gjennom året. Sjå kva som skjer på nettsida deira.

Kart

Sjå meir

Smak i Lom - local food storeSmak i Lom | Kafé, LomSmak i Lom sel lokalprodusert mat- og drikkevarer i Lom sentrum. Ekte rummevafler og ekstra god kaffe!

Smak i Lom | Lokalmatbutikk, LomSmak i Lom er ein lokalmatbutikk i Lom. Her finn du produkter frå Lom bryggeri og anna norsk, småskala handverksmat.

Visit Jotunheimen AS | Bergomsvegen 17, 2686 Lom | Org.nr. 915 613 020 | +47 612 12 990 | info@visitjotunheimen.no